Panel discussion: ICT a B2B solutions for smart and sustainable mobility in cities

Feb 4, 2020

14:15

VSG

60 min

Topic: Price accessibility of electric car, charging infrastructure and insertion of EVs in the grid contribute to increased local demand for energy and innovative services.

Questions: What is the role of municipalities in building up open ecosystem? How to create a space for B2B solutions and enable equal access to energy, services with fair design of tariffs?

Goals: Cieľom panelovej diskusie je zamerať sa na to, akú zohrávajú samosprávy úlohu v budovaní otvoreného ekosystému a ako je potrebné podporiť priestor pre B2B riešenia a zároveň umožniť rovnocenný prístup k energiám, službám s férovým nastavením taríf.

  • Peter Tauš (SK)

    FBERG TUKE, Vedúci oddelenia OZE

  • Ján Dzurdženík (SK)

    Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o.

  • Matúš Škvarka (SK)

  • Rastislav Hanulak (SK)

    Capitol Legal Copy

Copyright Cleantechsummit 2020. All rights reserved