Rastislav Trnka (SK)

Head of, Košický samosprávny kraj