Thomas Jan Hejcman (DE)

Člen predstavenstva a generálny riaditeľ, VSE Holding