Panelová diskusia: OPATRENIA PRE ZAPOJENIE OZE

Feb 4, 2020

12:30

VSG

60 min

Téma: Vysoké zaťaženie cien elektriny, nedostatočná podpora výroby elektriny a tepla, predstavovali niektoré z prekážok pre zapojenie obnoviteľných zdrojov elektrickej energie do siete. Zavedením niektorých nových opatrení napr.G-komponentu sa mali odstrániť nedostatky v systéme.

Otázky: Predstavujú nové opatrenie zmenu v prospech rozvoja domácich obnoviteľných zdrojov energie? Ktorých výrobcov sa opatrenia najviac dotýkajú?

Cieľ: Cieľom panelovej diskusie je zamerať sa na opatrenia podpory zapojenie OZE do siete pre výrobu elektrickej energie a tepla.

 • Karol Galek

  NR SR

 • Rastislav Hanulak (SK)

  Advokát a expert na energetické právo, Capitol Legal

 • Branislav Sušila (SK)

  Vedúci regulačného riadenia VSD

 • Ján Karaba (SK)

  SAPI

Copyright Cleantechsummit 2020. All rights reserved